Software pro dimenzování potrubí FLEXALEN

Vážení přátelé, nabízíme vám nejen naši technickou podporu, ale i možnost jak rychle a správně navrhnout optimální dimenzi potrubí Flexalen.

K tomu vám poslouží výpočetní programy QuickCalc a QuckCalc II., které vám na základě několika požadovaných parametru vypočtou optimální dimenze medium nosného polybutenového potrubí, které je součástí také předizolovaného potrubního systému Flexalen.

Oba tyto programy jsou určeny pro dimenzování tras spojujících dva body (např. zdroj tepla - odběrní místo, odbočka- odběrní místo atd.) a platí jak pro jedno trubní, tak i pro dvou trubní vedení.

1. QuickCalc

Pro spuštění a provozování software QuickCalc musíte mít na svém počítači nainstalován program Microsoft Excel verze 97 nebo vyšší. Program je lokalizován do českého jazyka (poznámka: program s vámi začne komunikovat v Čj, jakmile „kliknete“ na záložku QuickCalc a v okénku Language vyberete CZECH). Podrobnosti o instalaci a ovládání naleznete v přiloženém souboru QuckCalc -Návod, který je přiložen ke stahovanému programu

Stáhnout software FLEXALEN (formát ZIP, velikost souboru 406 kB)


2. QuickCalc II

Pro spuštění a provozování software QuickCalc II musíte mít na svém počítači nainstalován program Microsoft Excel 2010 nebo vyšší.

Tato verze, Vám proti původní, navíc umožní po zadání požadovaných parametrů výběr z několika typů potrubí Flexalen (viz bod č. 4). Následně se vám v tabulce pod oknem s vybraným potrubím zobrazí hodnoty tepelných zrát na bm potrubí i na celou trasu, Program je lokalizován do českého jazyka (poznámka: program s vámi začne komunikovat v Čj, jakmile „kliknete“ na záložku QuickCalc II a v okénku Language vyberete CZECH). Podrobnosti o instalaci a ovládání naleznete v přiloženém souboru s QuckCalc II-Návod, který je přiložen ke stahovanému programu.

Stáhnout software FLEXALEN_QuickCalc II.xlsm
Stáhnout návod softwaru FLEXALEN_QuickCalc II.xlsm


Oproti starší verzi, nabízí tento program možnost výběru z potrubí Flexalen z nabídky pod oknem č.4. Následně se zobrazí ve spodních oknech jak tepelné ztráty na bm, tak i celkové ztráty na celé trase pro potrubí, které bylo vybráno.